Basic 62m²

Kullanılan NormlarFiyata Dahil OlanlarFiyata Dahil OlmayanlarKullanılan Normlar TS 498 (Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında kullanılacak yüklerin hesap değeri) Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (AISC-360-10) TS 500 (Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları) TS 3233 (Çekme Çubuklarında Kenetlenme Hesabı) TBDY 2018 (Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği) ÇYTHYE-2016: ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI ÇYTHYE-2016 UYGULAMA KILAVUZU…